Volebné hliadky

Nastraž oči a uši.
A 10. novembra sleduj,
či sa u vás volí fér.

eye

Komunálna politika má obrovský dosah na náš každodenný život. Nie je preto jedno, kto bude primátorom, starostom či poslancom. A už vôbec nie, ako sa k postu dostane

Ako to u nás vyzerá, keď  nikto
nehliadkuje.

Svinia

Do miestnosti
vstupovali občania
s “ťahákom”. Na lístočkoch
mali čísla, ktoré majú
krúžkovať. Niekto im
ich dal počas volebného
dňa.

(voľby 2014)
Chrťany

Členky okrskovej
volebnej komisie
započítali hlasy voličov,
ktorí sa volieb vôbec
nezúčastnili.

(voľby 2002)
Roztoky

Pred volebnou
miestnosťou sa podával
alkohol s cieľom
ovplyvniť voličov.
Za voľbu konkrétneho
kandidáta bola
prisľúbená finančná
hotovosť.

(voľby 2014)
Zemiansky Vrbovok

Niektorí voliči
odvolili aj za svojich
rodinných príslušníkov.

(voľby 2006)
Limbach

Voličovi nedovolili
hlasovať, lebo by došlo
k rovnosti hlasov pre
dvoch kandidátov.

(voľby 2006)
Jezersko

Jeden volič nakoniec
hlasoval aj za svoju
manželku ktorá voliť
nešla.Priamo to
ovplyvnilo výsledok
volieb starostu obce.

(voľby 2006)
Hertník

V domove dôchodcov
bol len 1 člen komisie,
ktorý odvolil svojvoľne
aj za iných.

(voľby 2006)
Smižany

Sťažovateľovi, ktorý
kandidoval za poslanca,
komisia v jednom okrsku
nezapočítala 163 hlasov.

(voľby 2006)
Hodejovec

Voliči boli terčom
vyhrážok. Dostali na
výber. Buď budú krúžkovať
vybraného kandidáta,
alebo nedostanú sľúbené
aktivačné práce.

(voľby 2006)
Mestská časť Devínska Nová Ves

Komisia vymenila
poradie kandidátov, ktorý
skončil na poslednom
možnom zvolenom mieste a
ktorý tesne nevyhral.

(voľby 1994)
Dunajská Streda

Voľby primátora mesta
boli neplatné, lebo
do zápisnice bol uvedený iný
počet neplatných hlasovacích
lístkov, aký bol v skutočnosti
a dokumentácia nebola
zapečatená tak, aby sa
predošlo manipulácii
s výsledkami.

(voľby 2006)
Jablonica

Predsedníčka okrskovej
volebnej komisie
manipulovala s odovzdanými
hlasovacími lístkami.

(voľby 2010)
Trebichava

Až 20% oprávnených
voličov si do obce
prihlásilo trvalý pobyt krátko
pred voľbami a do prenosnej urny
sa hlasovalo protizákonne.
Medzi zvolenou starostkou
a sťažovateľkou bol zistený
rozdiel len 4 hlasy.

(voľby 2010)
Oščadnica

Na zozname voličov,
ktorý preukazuje účasť
voliča na hlasovaní, bola
zakrúžkovaná minimálne
jedna osoba, ktorá sa
preukázateľne volieb
nezúčastnila.

(voľby 2010)
Demänovská Dolina

Skupina voličov
volila starostu aj časť
obecného zastupiteľstva
pre získanie nemalej
finančnej protihodnoty.

(voľby 2006)
Nový Tekov

Volebná dokumentácia
nebola zapečatená a
uschovaná tak, ako hovorí
zákon, aby nedošlo
k manipulácii s ňou
(k čomu napokon aj došlo).

(voľby 2010)
Čierna

Komisia započítala
aj neplatné lístky,
čo zmenilo víťaza na
funkciu starostu.

(voľby 1994)
Roztoky (voľby 2014)
Svinia (voľby 2014)
Chrťany (voľby 2002)
Zemiansky Vrbovok (voľby 2006)
Limbach (voľby 2006)
Smižany (voľby 2006)
Hodejovec (voľby 2006)
Devínska Nová Ves (voľby 1994)
Dunajská Streda (voľby 2006)
Trebichava (voľby 2010)
Oščadnica (voľby 2010)
Demänovská Dolina (voľby 2006)
Nový Tekov (voľby 2010)
Čierna (voľby 1994)

Kto môže strážiť transparentnosť
volieb? Každý.

Každý občan môže aspoň voľným okom zhodnotiť,
či je vo volebnej miestnosti a pri spočítavaní hlasov všetko v poriadku.
Ak nie je, treba volať políciu.

Čo strážiť

1.

Členovia komisie nemôžu do lístkov nič dopisovať, pri sčítavaní hlasov by mali ideálne používať farebné pero, aby ním nemohli nikomu pridať krúžok.

2.

Zapisovateľ nesmie sčítavať hlasy.

3.

Na vzore hlasovacieho lístka nesmie byť označený žiaden kandidát.

4.

Vo volebnej miestnosti nesmú byť propagačné materiály kandidátov.

5.

Voliť sa smie len za plentou, nie pred volebnou miestnosťou, ani nikde inde.

6.

Komisia musí skontrolovať totožnosť občana predložením občianskeho preukazu a následne ho vyškrtnúť zo zoznamu voličov.

7.

Každý volič môže hlasovať len sám za seba.

8.

Nepoužité hlasovacie lístky či obálky sa z miestnosti nevynášajú, ale zahadzujú.

9.

Voličmi nesmie nik manipulovať v miestnosti, ani pred budovou, kde sa volí.

10.

Pri spočítavaní hlasov môže byť každý občan a sledovať, či ich prerátajú aspoň dvakrát.